TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

 Alüminyum Ahşap pencere sektöründe faaliyet gösterdiğimiz şirketimiz HOLZPLAS ALÜMİNYUM, denetimleri başarıyla sonuçlandırarak TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sertifikası aldı.

HOLZPLAS Alüminyum olarak, çevreye ve kaliteye verdiğimiz önemi, sahip olduğumuz  "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Belgesi " ile belgeleyen firmamız, çevreye duyarlı olmayı, ilgili kanun ve standartlara uymanın ötesinde gördüğü,  çocuklara miras bırakılabilecek temiz bir çevre için tüm imkanları kullanmanın ve sürdürülebilirliğin kalite ile mümkün olduğu gerekliliğine inandığımızı belirtiyoruz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının sağlanması ve sürdürülebilir kalkınması için çevre, enerji ve kalitenin öneminin bilincindeki HOLZPLAS olarak, bu alandaki çalışmaları uygulayarak destekliyoruz. Alüminyum Ahşap pencerelerinin her zaman kaliteli ve çevre dostu olmasını önemseyen şirketimiz bu alandaki AR-GE çalışmalarına devam etmektedir. 

"Çevre duyarlılığı ve çevre odaklı olma", “Kaliteli standardı olan ürün üretme” prensibi kapsamında, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi firmamıza kazandırılmış ve bu amaçla tüm personelin gerekli eğitimden geçmiştir.